وبلاگ

riaziatrahnamai

شما انتظار د ارید که همسرتان

شاید د وست د ارید وقتی با او خرید می روید ، نظرش را به وضوح بگوید و وقتی غذا می خورید ، د ست پخت تان را با حرف هایش قضاوت کند ، اما مرد ها اساسا از این جنس نیستند . شما کمتر مرد ی را پید ا می کنید که احساسش را با حرف هایش بیان کند . مرد ها د وست د ارند با عمل شان این حس را نشان د هند و وقتی عشق شان را می خواهند ابراز کنند ، از شما برای انجام کار هایشان همکاری می طلبند . آنها د وست د ارند د ر عمل همراه شما باشند نه د ر کلام. البته گمان نکنید یک مرد هرگز به حرف نمی آید . شما می توانید با ابراز احساسات تان –البته نه به شکلی اغراق شد ه- و فرصت د اد ن به او، زبانش را باز کنید . اما تا زمانی که او هم با کلام عشقش را به شما نشان ند هد ، هرگز با قهر و بحث نارضایتی تان از این اتفاق را به او نشان ند هید . یاد تان نرود که مرد ها خیلی د یرتر از زن ها اعتماد و تکیه می کنند ، پس این زمان را به او بد هید .
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:39  توسط riaziatrahnamai  | 

دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

داستان فیلم درباره روانشناسی به نام بیل هست که طی اتفاقاتی با باند خلافکاری درگیر میشه . در این درگیری ها چند نفر کشته میشن و در تمام قتل ها حضور یک زن تایید شده . زنی که بیل باهاش ارتباط ج**ی برقرار کرده و ...

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ساعت 20:6  توسط riaziatrahnamai  |